Đang thực hiện
1 số từ vựng tiếng Hàn quen thuộc
Đăng ngày : 21:27 21/10/2015
Từ vựng Hàn Quốc ngày càng một phổ biến hơn trước. Tiếng Hàn giao tiếp SOFL sẽ điểm qua 1 số từ vựng tiếng Hàn quen thuộc cực hay gặp trong phim Hàn!