Đang thực hiện

​Lịch khai giảng tháng 11 - Tiếng Hàn cấp tốc

Thời gian đăng: 18/11/2015 16:44
Tiếng Hàn cấp tốc tháng 11 sẽ khai giảng cả 2 trình độ là tiếng hàn cấp tốc sơ cấp và tiếng hàn cấp tốc trung cấp. Tiếng Hàn giao tiếp SOFL thông báo lịch khai giảng dự kiến trong tháng tại 3 cơ sở như sau.
​Lịch khai giảng tháng 11 - Tiếng Hàn cấp tốc
​Lịch khai giảng tháng 11 - Tiếng Hàn cấp tốc
Khóa học tiếng hàn cấp tốc  tại trung tâm tiếng Hàn SOFL nhận được rất nhiều sự ưu ái của học viên nhờ chương trình dạy và học nhanh nhưng vẫn đảm bảo tiến độ và khối lượng kiến thức. Đây là khóa học cực kì thích hợp với các bạn đang cần trau dồi ngôn ngữ Hàn Quốc trong thời gian ngắn, chuẩn bị cho việc du học hay xuất khẩu lao động.
Với lịch học được bố trí 5 buổi trên tuần như thông tin mà trung tâm đã giới thiệu về khóa học tiếng Hàn cấp tốc; học viên sẽ được học và thực hành ngay các kiến thức mới và ôn tập kiến thức cũ mỗi ngày. Chu trình học nối tiếp đặc biệt tại tiếng Hàn giao tiếp SOFL sẽ hỗ trợ bạn học tiếng Hàn hiệu quả hơn so với cách học truyền thống nhiều. 
Khóa học tiếng Hàn cấp tốc tại tiếng Hàn giao tiếp SOFL có các lớp 
- Tiếng Hàn cấp tốc sơ cấp 1,2,3
- Tiếng Hàn cấp tốc trung cấp 1,2
Cụ thể, lịch khai giảng trong tháng 11 của tiếng Hàn cấp tốc như sau

1. Cơ sở Phố Vọng - Hai Bà Trưng

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
20/11/2015 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 16/11/2015   20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 19/11/2015   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015    20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 20/112015  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 19/11/2015   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 24/11/2015    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015    20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20
2.200.000
 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015   20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 24/11/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015    20
3.000.000
 

 

2. Cơ sở Lê Đức Thọ - Cầu Giấy

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.30 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
26/11/2015  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015 20
1.600.000
 
CT1.16 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 18/11/2015  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.18 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20
1.800.000
 
CT2.11
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/11/2015  20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015   20
1.800.000
 
CT3.4
Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 3
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015  20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20
2.200.000
 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 25/11/2015   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 01/12/2015  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015  20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015   20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 01/12/2015   20
3.000.000
 

 

3. Cơ sở Thanh Xuân - Hà Đông

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
25/11/2015  
 
20 1.600.000
 CT1.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015   20
1.600.000
 
CT1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 18/11/2015   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 25/11/2015   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 23/11/2015   20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 24/11/2015    20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 24/11/2015    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 25/11/2015    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015    20
2.200.000
 


 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 25/112015  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 02/12/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 01/12/2015   20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015    20
3.000.000
 

 
Để tham dự lớp học tiếng Hàn cấp tốc, các bạn hãy trực tiếp đăng kí hoặc gửi đăng kí Online qua hệ thống website của trung tâm tiếng Hàn SOFL. Mọi thắc mắc xin gửi về phòng tuyển sinh theo hotline : 0462 927 213

Thông tin được cung cấp bởi: 

 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

 

 

<
Các tin khác